Voor wie?

Ieder mens maakt tegenslagen mee in het leven en in de meeste gevallen is het heel goed mogelijk om deze tegenslagen zelfstandig te overwinnen. Maar wanneer dat niet lukt en de problemen stapelen zich op, dan is het raadzaam om niet te lang te wachten om hulp te zoeken. Ook wanneer er grote veranderingen in ons leven plaatsvinden moeten wij leren met de nieuwe situatie om te gaan. Vaak zijn de mensen die dichtbij ons staan wel in staat om ons te helpen: een vriend(in), partner, ouders; maar niet altijd, soms willen wij liever met iemand van buiten over onze problemen praten, iemand die kennis en ervaring heeft, om ons zo effectief en zo goed mogelijk te helpen.

Lijst met signalen

Indien één of meerdere signalen van toepassing zijn of wanneer ze langere tijd aanhouden, dan is het mogelijk dat professionele hulp van een therapeut zinvol is.

Signaal Voorbeeld
Bij grote veranderingen Als er grote veranderingen in ons leven plaatsvinden hebben wij soms moeite om onze weg weer te vinden. Bijvoorbeeld bij zwangerschap, geboorte van een kind, huwelijk, scheiding, kinderen die het huis uitgaan, het overlijden van een dierbare.
Piekeren Steeds aan iets blijven denken (een probleem, een gebeurtenis, een wens) en daar last van hebben.
Slapeloosheid In bed liggen te draaien, niet kunnen slapen terwijl u moe bent en graag wil slapen.
Zich niet lekker voelen, vaak ziek zijn
Verkoudheid, hoofdpijn, griep of een andere soms niet ernstige aandoening maar die steeds vaker terugkomt.
Lichamelijke klachten zonder medische verklaring Vaak hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, enzovoorts, de huisarts kan er geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor vinden. U maakt regelmatig gebruik van pijnstillers.
Somberheid Geen (of minder) zin om uit bed te komen of uw dagelijkse activiteiten te beginnen, geen (of minder) iets te ondernemen, om uit te gaan of mensen te spreken, te zien of ontmoeten.
Lusteloosheid U eet/drinkt niet (meer) zo goed, zorgt niet goed voor uzelf.
Gauw geïrriteerde door de kinderen U wilt van u kind(eren) genieten maar het lukt niet, het voelt als een last en u weet niet hoe dat komt, voelt zich schuldig.
Twijfels over integratie U of uw partner komt uit een buitenland en u bent onzeker over de mate waarin u en uw gezin geïntegreerd zijn in Nederland, of over de opvoeding van de kinderen, of over uw relatie met iemand van een andere cultuur.
Bij zingevingsvragen en overgevoeligheid U zit met vragen over de zin van het leven, of van uw werk, of van uw relatie, of kinderen, of vragen over geloof. Bij overgevoeligheid: u voelt dingen anders dan de meeste mensen en weet nog niet hoe u het beste daarmee kan omgaan.
Twijfels over opvoeding van de kinderen U hebt het gevoel dat u het niet goed (of zoals van u verwacht wordt) doet met u kind(eren), of dat uw kind(eren) niet de respons geeft (geven) die u (of de omgeving) ervan verwacht.
Twijfels over relaties In de relatie met uw partner ervaart u meer frustraties en irritaties dan u zou willen. De relatie gaat niet zoals u het wilt, u denkt dat het anders kan, maar weet niet hoe u dat kan veranderen.
Te veel of te weinig eten of drinken U weet dat u gezond moet eten en drinken en niet te veel of te weinig, maar u heb het niet onder controle.

Wanneer wij een of meer van deze signalen voelen en er niets aan doen, worden wij soms (meer) onzeker, gaan twijfelen in ons zelf, gaan piekeren, worden ontevreden met ons zelf, krijgen schuldgevoelens. Dat beïnvloedt ons gedrag en ons functioneren op het werk, thuis, met de kinderen, met de partner, in de samenleving.

Deze signalen kunnen diverse oorzaken hebben en vaak verdwijnen ze op den duur weer, omdat de oorzaak wordt weggenomen of omdat men zich ontwikkelt, volwassener wordt en beter kan omgaan met de onderliggende problemen.

Soms is er een duidelijke oorzaak. Bijvoorbeeld: voordat u een sollicitatiegesprek of iets belangrijks heeft, kan het gebeuren dat u niet goed kan slapen, daarna gaat het over. Maar soms zit de oorzaak dieper in ons bewustzijn, soms is het iets dat wijzelf niet echt onder ogen willen, kunnen of durven te zien. Dan is er kans dat er in de loop van de tijd andere signalen bijkomen. Op een gegeven moment weten wij zelf ook niet meer hoe dat ontstaan is, wij zitten vast en weten niet de weg om er uit te komen. Bijvoorbeeld: Als u niet goed slaapt, wordt u gauw moe en geïrriteerd, de kinderen en de partner merken dat maar ze begrijpen dat niet en reageren ook ongeduldig en geïrriteerd, wat bij u nog meer irritaties veroorzaakt, of hoofdpijn, of andere klachten.

Zoek hulp als u er niet alleen uitkomt, wacht niet te lang.