Psychische gevolgen

Deze crisis heeft gevolgen voor alle lagen van de samenleving in alle landen. Het virus kijkt niet naar sociale positie, beroep, intellectueel niveau, koopkracht, religie of iets anders dat ons onderscheidt, het kan iedereen pakken. De coronacrisis raakt iedereen:

 • Volwassenen die zich zorgen maken over baanonzekerheid: verlies ik mijn baan? Gaat mijn bedrijf failliet? Hoe betaal ik de rekeningen? Hoe zal ik de noodzakelijke dagelijkse levensmiddelen kopen?
 • Kinderen zitten thuis zonder te weten wat ze moeten doen, zonder te begrijpen wat er gebeurt en ouders zonder adequate hulp te kunnen bieden vanwege de bezorgdheid die hen overheerst. Dit maakt kinderen prikkelbaar, onzeker en mensen gedragen zich anders dan normaal.
 • De vermoeide jongeren, onzeker over de resultaten van de school, de examens, de toekomst, ze misten de contact met vrienden en normale activiteiten.
 • Eenzaamheid en angst voor eenzaamheid.
 • Zich gevangen voelen in eigen huis, het idee van zich van de vrijheid beroofd te zijn is voor geen enkel mens goed. Maar we zitten niet vast, we moeten gewoon contact met mensen vermijden.
 • Wie alleen woont, kan niet op bezoek gaan of bezoek krijgen. Je loopt risico jezelf te isoleren.
 • Wie met meer mensen woont, is ineens de hele tijd in een huis vol, mensen die in een kleiner huis wonen en met meer bewoners kan dit erg zwaar ervaren.

De spanning loopt opIn in vele huizen, irritatie, onzekerheid, waardoor men soms in paniek raakt en verkeerde beslissingen neemt. Juist wanneer we het meest kalm moeten blijven en helder moeten denken, verliezen we onze beheersing en weten we niet wat we moeten doen, waardoor de situatie erger wordt.

Dan is het goed om te kijken naar wat we kunnen doen om deze situaties te omzeilen, de negatieve gevolgen te verzachten en misschien zelfs iets positiefs van te maken. Zie ook de lijst met instellingen voor ondersteuning en veilig informatie.

Wat kunnen we doen om kalm te blijven?

Een typisch kenmerk van de mens is het aanpassingsvermogen (evenals het virus), dus we passen ons aan bij andere gewoontes, een ander voeding, een andere regels, enz. We hebben ook het overlevingsinstinct, het vermogen om te leren, creativiteit, goede gevoelens (ja, de meeste mensen wereldwijd zijn goed), doorzettingsvermogen, geloof en bij de meeste mensen de bereidheid om te helpen. De situatie is zwaar, dat is een feit. Maar we moeten ervoor zorgen dat we ons er niet alleen zorgen over maken, maar ook dat we ons constructief en effectief bezig zijn.

Hier volgen enkele tips als gevolg van al deze menselijke kenmerken:

 • Zich niet isoleren. We kunnen anderen niet bezoeken of bezoeken ontvangen, maar we kunnen op veel andere manieren communiceren. We kunnen dan gebruik maken van de communicatiemiddelen die we hebben en zoeken naar mensen om te praten, te ontspannen, troost zoeken en troost bieden.
 • Als we het moeilijk hebben, de anderen ook, we kunnen mensen zoeken die alleen wonen, hulp bieden, een vriendelijk woord, een luisterende oor. Laten we eens denken aan degenen die we in lange tijd niet hebben gesproken.
 • Niet alleen onze problemen, zorgen en moeilijkheden met andere mensen delen, het verlicht en we moeten het doen, maar we kunnen ook de oplossingen die we vinden, de goede ideeën die we hebben of hebben geleerd van anderen met elkaar delen.
 • Als we niet meer helder kunnen denken, moeten we een pauze nemen en wat frisse lucht halen. In Nederland zijn wandelingen in parken, bossen en stranden veilig (als we 2 meter afstand van elkaar houden), omdat we niet worden blootgesteld aan de massa. We kunnen deze kans zo lang mogelijk benutten als het toegestaan is ​​door de autoriteiten.
 • Het virus gaat van persoon op persoon over en het is erg belangrijk om in de natuur te lopen, een vorm van therapie. Hoe meer bomen er zijn, hoe beter.
 • Wandelen met kinderen, kinderen laten spelen, rennen, springen, vies worden in het bos. Dit zal ze kalmeren en tegelijkertijd heb je een fijn moment met je kinderen waar je ook beter van voelt.
 • Deze wandelingen kunnen individueel worden gedaan, met het gezin, alleen met de kinderen, met vrienden om zonder risico te praten vanaf twee meter afstand, enz. afhankelijk van de situatie en persoonlijke behoefte.
 • Het is raadzaam om onze budget te analyseren, creatief zijn met uitgaven en een manieren vinden om te besparen.
 • Degenen die al besmet zijn moeten thuis blijven, ze kunnen hun buren om hulp vragen om boodschappen te doen, het afval weggooien, enz.
 • Creatief en zuinig, ook tijdens het koken, geen voedsel verspillen (dat morgen mogelijk ontbreekt), nadenken over duurzame en gezonde oplossingen.
 • Momenten thuis met familie of andere bewoners kunnen de bron zijn van een nieuwe vorm van relaties, omdat we elkaars ruimte en elkaars behoeften moeten leren respecteren en misschien creatief moeten zijn en nieuwe afspraken moeten maken over het gebruik van de ruimte waarin we leven zodat we allemaal meer vrede en harmonie hebben.
 • We kunnen thuis de tijd nemen om samen naar een film of lezing te kijken die ons goede gevoelens zal geven, die ons zal leren. Lezen, praat met de familie.
 • Zoek hulp. We zijn vaak terughoudend om onze zwakheden of moeilijkheden te laten zien, omdat we denken dat we alles zelf moeten oplossen. Maar dit is een illusie. De mens is gemaakt om samen te leven, dit betekent per definitie dat we elkaar nodig hebben en dat we elkaar kunnen of moeten helpen.
 • Het is ook goed om ongegrond negatief nieuws vermijden, niet alles geloven wat we lezen of horen als het negatief is, als het ons niet helpt ons beter te voelen, is het waardeloos. Er moet altijd een manier zijn om de informatie te bevestigen als deze belangrijk is.
 • Er is de laatste tijd veel gezegd over de kracht van denken. Positief denken helpt ons om ons beter te voelen. En als we ons goed voelen, zullen we veel constructievere beslissingen nemen.
 • Er zijn verschillende manieren om te leren onze geest te versterken, te leren naar binnen te kijken en te zien wat ons stoort, wat we nodig hebben en de moed hebben om hulp te zoeken bij positieve kanalen, die ons echt kunnen helpen.
 • Soms moeten we oude gebruiken en waarden verlaten om ons open te stellen voor iets nieuws, anders en beters, omdat het een leerervaring zou zijn, een nieuwe ervaring.
 • We mogen niet vergeten dat we ons in een land bevinden dat al veel moeilijke fasen heeft doorstaan, zoals overstromingen, oorlogen, verschillende soorten crises. Van dit alles leerden ze tolerantie en solidariteit, vertrouwen en diverse expertise. We kunnen er dus op vertrouwen dat we samen een nieuwe crisis zullen overwinnen en sterker zullen uitkomen.

Zoals vaak, komen wij sterker uit een crisis, wijzer, met meer zelfkennis. Zoals wanneer we dit virus overwinnen en de epidemie overgaat, zullen we immuun zijn voor de covid-19. Als we deze gedachten volgen, wat wij geleerd hebben uit de geschiedenis van de mens, kunnen we dan vertrouwen op positieve ontwikkelingen in de toekomst.