Familieopstelling

Op dit moment hebben wij geen Opstelling op de agenda.

Wat zijn opstellingen

De grondlegger van het opstellingenwerk is de Duitse therapeut Bert Hellinger (geboren 1925) Het opstellingenwerk is sinds de jaren negentig in grote opkomst en wordt veel gebruikt ter ondersteuning van psychotherapie en systemisch werk. Systemisch werk gaat uit van het belang van de context: de cliënt is onderdeel van een geheel. Het gaat om de leefwereld van de cliënt en het systeem waartoe hij behoort.

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een andere systeem, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging, koor, afdeling van het werk, etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, en hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen. Wanneer deze verstrikkingen aan het licht komen kunnen wij ons ervan bevrijden en het energie vloeit makkelijker waardoor wij ook beter zullen staan in het leven en in de relaties binnen onze systeem.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar. Wel worden zij binnen de opstelling “representanten ofwel “stand-ins” van familieleden/of delen uit een andere systeem die door de cliënt (hulpvrager of hulpvraagster) worden opgesteld. De representanten spelen geen rollenspel maar krijgen toegang tot de energie van het betreffende systeem dat is opgesteld.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem is balans geeft kracht en inzicht. Dit zorgt voor een werking op een dieper niveau dan we ons bewust zijn. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuw beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Elke opstelling is anders. De cliënt krijgt een helder inzicht in de hulpvraag en de representanten leren ook veel over zichzelf en hun eigen systemen. Een familieopstelling vervangt niet een therapietraject.

Wil je kennismaken met deze techniek of heb je een hulpvraag die je behandeld wil hebben? Kom dan naar de volgende opstelling of bel voor informatie. Het is ook mogelijk om een opstelling bij je in de buurt te organiseren.