Hoe?

Psychotherapie of coaching omvat een gevarieerd aanbod aan benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Eerst hebben wij een intakegesprek waarbij uw hulpvraag naar voren komt. Dit intakegesprek is vrijblijvend, wij kunnen allebei dan beslissen om niet verder te gaan. Als het tussen ons “klikt” maken wij een trajectplan en hebben vervolgens een paar gesprekssessies. Deze sessies kunnen het beste bij mij op de praktijk gebeuren maar als het niet anders kan, is via Skype of bij u ook mogelijk.

Tijdens deze sessies proberen wij samen te kijken naar alles wat met uw hulpvraag te maken heeft, hoe dat komt, wat eraan gedaan kan worden. Het is de bedoeling dat u (meer) inzicht krijgt in uw innerlijk en in de omgeving waarin u leeft en uw relatie met deze omgeving.

Door diverse gesprekstechnieken en/of oefeningen leert u op een heldere manier naar u zelf kijken waardoor u zelfkennis verbreedt en in staat wordt gesteld om zelf verder te gaan.

Therapie is nodig op het moment dat iemand moeite heeft om zelfstandig zijn of haar problemen de baas te blijven, maar het doel van de therapie is altijd om die zelfstandigheid te herstellen. Ik streef om binnen 15 sessies zo ver te komen dat u mij niet meer nodig heeft. Daarom zullen wij tijdens de therapie voortdurend evalueren of wij op de goede weg zijn of dat er iets aangepast moet worden in de therapie. Soms is therapie niet meer nodig, soms hebben wij langere tijd nodig, soms is het beter om het op een ander manier op te zetten, en het kan ook voorkomen dat ik u naar een collega verwijs die beter past bij uw hulpvraag. Het is altijd maatwerk want iedere mens is anders.

De relatie tussen therapeut en klant is gelijkwaardig, op basis van respect, vertrouwen en veiligheid. Alles wat er tijdens de begeleiding besproken wordt blijft geheim. De geheimhouding door de therapeut is vastgelegd in de beroepscode.